Programy

23.01.2020

Co vlastně ovlivňuje to co si myslíme? O sobě, o druhých, jaké máme názory?

Jsou to programy, které máme v sobě. Ty nás zformovaly do podoby, v jaké jsme dnes. Ty ovlivňují velmi silně, co si myslíme, jaké myšlenky si vybíráme, tím pádem to, jak žijeme a jakou energii vyzařujeme.

Z čeho se to všechno poskládá?

Máme nějaké geneticky dané vybavení - po svých předcích - proto je dobré prozkoumat své předky a dozvědět se kdo byli, kde žili, v jakém prostředí ať už místem, či v jaké společnosti, jaké měli povahy, pokud je to možné. Lze se vyptat svých ještě žijících příbuzných, nebo zapátrat v rodokmenech. Pokud máte ještě babičky a prababičky, vyptávejte se! Věřte, se že dozvíte o sobě mnohé!

Máme zde pak výchovu, prostředí, ve které jsme vyrostli. Dá se říci, že tento bod nás ovlivňuje nejvíce. Rodiče nás nějakým způsobem zformovali do nějaké podoby. Učili nás návykům, a svým životním příkladem nám bud ukázali cestu kterou chceme jít, anebo kterou bychom jít nechtěli. Z návyků se pak stal právě program, který nás někdy velmi svazuje. Ani nás nenapadne, že by nějaké situace šly řešit jinak, protože díky programům jiné řešení nevidíme. Někdy se stane, že si člověk uvědomí, že nejedná úplně tak jak by chtěl, ale něco ho tak nutí jednat. Je to právě ta železná košile. Regrese je jedním z mnoha způsobů, jak se zbavit těchto programů a osvobodit přes svou duši svou mysl. Z mé tedy prozatím ještě krátké, ale přesto zkušeností vidím, že je to způsob velmi funkční.

Dále máme nějaké konkrétní datum a čas, kdy jsme se narodili. Z tohoto údaje se dá čerpat velmi mnoho informací o nás samých. Jsou to informace, o našich silných a slabých stránkách, o našich nadáních, a i nenadáních o našem vnímání různých oblastí života. Pokud člověk ví přesný čas narození, astrologie je schopna popsat člověka takového jaký doopravdy je, očištěného o programy a pravdy, které mu o něm byly vštěpovány po celý jeho život.

Další nástroj je strava - kterou můžeme velmi posílit své tělo, mysl, orgány, které mohou být už jen naším myšlením oslabené.

Zkuste se zamyslet - jste se svým životem spokojení? Pokud ne, v jaké oblasti?

Začněte na sobě pracovat, začněte se sebe sami ptát a třeba zkuste každý den udělat nějakou maličkost jinak než dosud... 😊 Třeba minuta je jeden malinkatý dílek celého dne, změňte jednu minutu, že uděláte něco jinak a třeba změníte celý den a kdo ví co ještě...

Martina Sloupová